Gửi những người bạn câu Việt Nam thân thiết!

Từ bây giờ và về sau nữa, không cần quan tâm tới việc được sản xuất để câu cho quốc gia nào, các bạn vẫn tiếp tục sử dụng những sản phẩm khó nhập khẩu, đắt tiền hay những sản phẩm “copy” giá rẻ? Nếu mà có sản phẩm lure hàng Việt Nam, được sản xuất để câu ở Việt Nam, thì bạn có muốn nhìn và dùng thử sản phẩm đó chứ?

Sản phẩm

Xem các sản phẩm mới nhất từ Amigo