0901 559 775

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Mồi lure BUNGY PENCIL 160 với thiết kế chiều dài 160mm lý tưởng, giúp bạn có thể bắt được nhiều mục tiêu khác nhau ngay từ hành động đầu tiên sau khi đáp xuống mặt nước.

Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
.
.
.
.