0901 559 775

Mồi lure Range VIB 55ES phù hợp nhất để câu cá ở vùng nước mặn, với độ rung mạnh của nó sẽ thu hút những kẻ săn mồi đuổi theo mồi khi nó được vớt lên từ độ sâu.
Bảng màu đa dạng với 10 mã màu: HH-14, HH-02, HH-100, P-04, P-103, P-412, FL-474, LD-522, CH-109, LH-521

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

.
.
.
.