0901 559 775

Mồi cá sắt câu lure METALLIC GOLD GREEN Metal VIB 62

65,000

Mồi câu lures Metal VIB 62 là sản phẩm mồi câu cá giả được thiết kế, nghiên cứu, phát triển cho ra thị trường sản phẩm mồi câu đạt chất lượng và tiêu chuẩn của một sản phẩm nội địa Nhật Bản.

Toàn bộ thiết kế và các mẫu mồi Metal VIB 62 trải qua quá trình thử nghiệm thực địa tại Việt Nam, điều chỉnh thêm nhiều lần nữa để hoàn thiện con mồi đạt hiệu quả cao nhất khi sử dụng.

.
.
.
.